myTaste växer med nya förvärv

myTaste är en digital publicist med spetskompetens inom skalbara och automatiserade produktmodeller. Bolagets verksamhet kan enkelt beskrivas som att driva köpsugna konsumenter till e-handelsföretag, vilka bolaget erhåller intäkter från. E-handeln är i en stark tillväxtfas och bolaget ser goda möjligheter att öka omsättningen och uppnå positiva resultat.

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 9 - 23 oktober 2017.
  • Handel med uniträtter 9 - 19 oktober.
  • Teckningskursen är 16,40 kronor per unit, vilket motsvarar 4,10 kronor per aktie.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
  • Nyemissionen uppgår till 18 miljoner kronor.
  • Högst 4.403.416 nya aktier emitteras genom nyemissionen. Därtill emitteras högst 1.100.854 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 32 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 20 procent av företaget.
  • Värdering ca 72,2 miljoner kronor pre-money.

Emissionen är stängd.

Jag vill teckna units
 

Anmäl dig för uppdateringar i samband med emissionen

Uniträtterna

Handel med uniträtterna sker på Nasdaq First North Stockholm från och med den 9 oktober till den 19 oktober 2017.

Kortnamn: TASTE UR

ISIN-kod: SE0010442020


Aktien

Aktien handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Kortnamn: TASTE

ISIN-kod: SE0003036821


myTaste satsar på prestationsbaserad marknadsföring

- Intervju med myTastes grundare och COO Andereas Friis

 

Shopello

Driver trafik och förmedlar köp till e-handeln. Är hittills lanserat i fyra länder. Shopello samlar produkter från hundratals webbutiker där såväl partnersajter och egna sajter kan användas för att driva internetbaserad shopping. Även andra svenska sajter ingår i konceptet, däribland alltidrea.se, allaannonser.se och kampanjjakt.se.

 

myTaste

myTaste är ett socialt nätverk där människor kan upptäcka, spara och dela sina favoritrecept. I affärsområdet återfinns även de svenska sajterna matklubben.se och vinklubben.se. 

 

Strategin

Målsättningen är att bli ledande på den nordiska marknaden för prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Detta skall ske genom offensiva strategiska förvärv för att uppnå nya nätverkseffekter och synergier med det redan etablerade konceptet. Då e-handeln är i en stark tillväxtfas ser bolaget goda möjligheter att uppnå positiva resultat och tillväxt.

Träffa myTaste

12 oktober 
Aktiekvällen i Lund med Aktiespararna
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund, 18:00 till 18.30

17 oktober 
Aktiedagen i Stockholm med Aktiespararna
Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm, 8.30 till 9.00

Anmälan via Aktiespararna

Välkomna!


Redeye

A new profitable focus area

- Analys från Redeye


Ladda ner och teckna

Blanketter vid teckning överstigande 15 000 EUR

Teckning över 15 000 EUR - fysisk person

Teckning över 15 000 EUR - juridisk person

OBS! För teckning överstigande 15 000 EUR (ca 150 000 SEK) skall formulär avseende kundkännedom fyllas i och skickas in till Hagberg & Aneborn Fondkommission i samband med teckning. Klicka på aktuell länk ovan (fysisk eller juridisk person).